VergaderingVergadering van Beeld- en/of Oordeelsvormende sessie
Datum: 08-12-2016 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Niels Bonenkamp
Griffier: Eva van der Voorde
0
1
0
0
4
3
4
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage